Fauna ptica na Carskoj bari

FAUNA PTICA

 postavite kursor na sliku za objašnjenje i uvećanje fotografije, naslovi obeleženi ZELENO takođe sadrže dodatno objašnjenje. 

                                                                   

         

 Ovo područje složene strukture, sačinjavaju ga mozaično raspoređeni jezersko –ribnjački, rečni, barski, močvarni, livadski, šumski, oranični ekosistemi, ispresecani mnogobrojnim kanalima, nasipima, poljskim putevima, sa  okolnim seoskim naseljima, pruža izuzetne mogućnosti za život i opstanak, posebno za faunu ptica i to za ptice vodenih močvarnih staništa, koje daju obeležje celom području.

Ornitološku vrednost zaštićenog područja čini bogatstvo od 250 vrsta, od kojih su 140 uslovno gnezdarice. Dominiraju predstavnici redova: Gavi i formes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiformes, Anseriformes, falconiformes, Gruiformes, Charadri i formes i Passeriformes.

Ornitološka vrednost ogleda se u broju ugroženih vrsta, čak i globalno ugroženih vrsta sa Evropske Crvene liste. Od globalno ugroženih vrsta sa Evropske Crvene liste povremeno se sreću:

 - pelikan (Pelecanus crispus);

- MALI KORMORAN (Phalacrocorax pygmeus);

- mala guska (Anser erythropus);

- plavokljuna patka (Oxiura leucocephala);

a gnezde:

- orao belorepan (Haliaeetus albicilla);                                                           

- PRDAVAC (Crex crex).

Broj vrsta ugroženih na nivou Panonske nizije je veći:

- riđogrli gnjurac (Podiceps griseigena);

- žuta čaplja (Ardeola ralloides);

- VELIKA BELA ČAPLJA (Casmerodius albus);

- mala bela čaplja (Egretta garzetta);

- kašikara (Platalea leucorodia);

- ražanj (Plegadis falcinellus);                                                                                               

- bela roda (Ciconia ciconia);

- crna roda (Ciconia nigra);

- plovka glogovnjača (Anas strepera);

- plovka kašikara (Anas clzpeta);

- osičar (Pernis aprvorus);

- mrka lunja (Milvus migrans);

- orao kliktaš (Aquila pomirina);

- stepski soko (Falco cherrug);

- POLJSKA JAREBICA (Perdix perdix);

- prepelica (Coturnix coturnix);

- morski zujavac (Charadrius alexandrinus);

- belobrada čigra (Chlidonias hybrida);

- ritska sova (Asio flammeus);

- pčelarica (Merops apiaster);

- Crnoglavi svrčak (Lanius minor);

 - GAVRAN (Corvus corax) i dr.

Karakteristično obeležje ovog područja je prisustvo  svih 10 evropskih vrsta čaplji :

- siva čaplja (Ardea cinerea);

 - mrka čaplja (Ardea purpurea);

 - gak (Nycticorax nycticorax);

 - mala bela čaplja (Egretta garzetta);

 - velika bela čaplja (Casmerodius albus);

 - žuta čaplja (Ardeola ralloides);

 - Čapljica (Ixobrychus minutus);

- bukavac (Botaurus stellaris);

- ražanj (Plegadis falcinellus);

- kašičar (Platalea leucorodia);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bukavac (Botaurus stellaris)

...koje se hrane na vodenim basenima, kanalima, barama i okolnim livadama, a gnezde se u Carskoj bari, Vojtinoj Mlaki, Perleskoj bari i tršćacima na ribnjaku. Ovo je fenomen u našoj zemlji, da na relativno malom prostoru kao što je Specijalni rezervat prirode ''Carska Bara'' žive i devet vrsta su savremene gnezdarice.

Carska bara je od posebnog značaja u jesenjem periodu, jer predstavlja glavno mesto odmora i ishrane za vreme seobe, kada se sreće više hiljada ptica. Pašnjaci na slatinastom zemljištu, slane bare, jezera, staništa su šljuka, a pri ispuštanju vode iz ribnjačkih jezera, njihova dna se pretvaraju u hranidbena ''polja'' za sve šljukarice na seobi (žalari, prudnici, zujavci, razni galebovi i dr.). U tršćacima (Farkaždinski, Botoški Rit  i ribnjak), pored ostalih vrsta žive: barska kokica, barski petlić, barski petlovan, brkata senica i dr.

         Mali kormoran (Phalacrocorax pygmeus)

Fauna ptica u Rezervatu se od ostalog područja razlikuje po naselju ptica starih šuma i specifičnih močvarnih biocenoza. Naselja ptica otvorene vode, muljevitih obala,slatina, pašnjaka, oranica i ljudskih naselja karakteristična su za okolno područje.

Naselje ptica tršćaka je u velikom obimu zastupljeno na celom području. Pored zajedničke vode, kojom se obskrbljuje većina vodenih basena, ptice se javljaju kao veoma važna spona u povezivanju ekosistema, a dokaz je ukupno bogatstvo ornitofaune, posebno diverzitet gnezdarica i retkih vrsta.

           Riđogrli gnjurac (Podiceps griseigena)                                Žuta čaplja (Ardeola ralloides)

   

Comments   

 
-2 #4 Ngan 2015-10-24 20:24
I like the helpful information you provide in your articles.

I'll bookmark your blog and check again here regularly.

I'm quite certain I'll learn many new stuff right here!
Good luck for the next!

my blog; comprar
en sex shop: https://11870.com/pro/lolatoys/blog/bondage-basico-i
Quote
 
 
+7 #3 Milovan 2014-01-20 12:31
Primer kako treba da izgleda jedna dobra internet stranica ! kratko-jasno-ko nkretno-slikovi to !
Quote
 
 
+5 #2 Žana 2013-06-26 19:08
skroz sam se odusevila sa stranicom, bas se da dosta nauciti iz slika i tekstova. sve je ok.
Quote
 
 
+7 #1 Lazar 2013-05-10 11:10
Vrednost koju treba čuvati, pametno.
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh