Podzemne vode na Carskoj bari

PODZEMNE VODE

 

 

Podzemne vode  područja se nalaze u pukotinama i porama stena koje učestvuju u građi litosfere. One delom pripadaju konatnim (fosilnim) vodama, delom vodozemnim (hidrometereološkim), a delom mešanim, konatnim i vodozemnim vodama.

 

Konatne vode čine ostatak vode nekadašnjeg mora, laguna i jezera. U sedimentima  koji su se taložili u tim, davno iščezlim vodenim sredinama, voda se zadržala do današnjih dana. Ove vode su ipak, pretrpele  određene hemijske i fizičke promene te se ne mogu smatrati originalnim uzorcima vode sredine iz  koje vode poreklo.

 

Vodozemne vode su vode koje su dospele iz atmosfere pretežno u obliku kiše  i snega do površine zemlje. Određena količina ovih voda poniranjem dospeva do različitih dubina, što zavisi od hidrogeoloških karakteristika.

Add comment

Security code
Refresh