Upravljanje rezervatom prirode

Upravljač za povereno prirodno dobro donosi programe upravljanja i druga akta sa uslovima i merama zaštite i razvoja, u skladu sa Zakonom.

Nosilac prava na upravljanje nad Specijalnom rezervatu  prirode „Carska bara“ je RIBARSKO GAZDINSTVO "EČKA" AD, Lukino Selo

 

PRAVA I OBAVEZE

Upravljač zaštićenog prirodnog dobra ima obavezu da:

 

- Upravlja zaštićenim prirodnim dobrom na način kojim se u potpunosti sprovode režimi, mere zaštite i očuvanja prirodnog dobra;

- Koordinira aktivnosti korisnika zaštićenog prirodnog dobra, nadležnih organa i lokalne samouprave u skladu sa propisanim režimima zaštite i očuvanja prirodnog dobra;

- Obezbedi sprovođenje naučno - istraživačkih, vaspitno - obrazovnih, kulturnih, informativno - promotivnih i drugih aktivnosti;

- Obezbedi uspostavljanje i razvoj dozvoljenih aktivnosti i delatnosti u skladu sa principima održivog razvoja, odnosno, funkcijom prirodnog dobra;

- Obeleži prirodno dobro na način propisan Pravilnikom o obeležavanju zaštićenih prirodnih dobara;

- Donosi srednjoročne i godišnje programe zaštite i razvoja prirodnog dobra;

- Donese Akt o unutrašnjem redu;

- Organizuje čuvarsku službu;

- Obezbeđuje finansijska sredstva potrebna za funkcionisanje prirodnog dobra iz Budžeta Republike Srbije putem konkretnih programa i projekata, kao i iz opštinskog budžeta, zatim iz sopstvenih sredstava/prihoda, iz naknada za korišćenje prirodnog dobra, iz međunarodnih programa i projekata i iz drugih izvora u skladu sa zakonom;

- U slučaju nastalih promena koje zaštićeno prirodno dobro mogu uništiti ili degradirati, obavesti Pokrajinski zavod za zaštitu prirode  u cilju preduzimanja mera zaštite i očuvanja;

- Preduzme sve neophodne mere da spreči uništavanje ili narušavanje prirodnih vrednosti dobra, posebno putem neodrživog razvoja rudarstva, šumarstva, graditeljstva, kao i svih vidova zagađivanja vode, zemljišta i vazduha;

- Pribavlja uslove, mišljenja i saglasnosti od nadležnih organa i organizacija za sve radove na zaštićenom prirodnom dobru;

 

 

 

Međusobne obaveze Upravljača, imaoca i korisnika prostora unutar zaštićenog prirodnog dobra  regulisani su Zakonom o zaštiti prirode i drugim aktima donetim na osnovu tog Zakona.