Zaštita područja Carske bare

ZAŠTITA PODRUČJA

 

Prva zaštita dela područja uspostavljena je 1955.godine, kada je “Vojtina mlaka” proglašena za deo izuzetnih prirodnih lepota. Šire prostorna zaštita područja Starog Begeja i Carske bare uspostavljena je 1986.godine proglašenjem Regionalnog parka prirode “Stari Begej” (1300ha), a u okviru kojeg se nalazi i Strogi prirodni rezervat  “Carska bara” (447ha), kao predeo izvorne i neznatno izmenjene prrode. Šira prostorna zaštita područja uspostavljena je proglašenjem Specijalnog rezervata prirode “Stari Begej-Carska bara”. Rešenjem o prethodnoj zaštiti područja 2008.godine je predviđeno proširenje granica SRP “Stari begej-Carska bara”.

 Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode “Carska bara” objavljena je u “Službenom glasniku RS” broj 46/2011 od 24.06.2011.godine, a zaštićeno je 4.726 ha i utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena zaštite.

 Prema klasifikaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) potpada u IV kategoriju – Područja upravljanja staništima i vrstama (Habitat and species management area).

 Prema Ramsarskoj Konvenciji o vodenim staništima od međunarodnog značaja  za vodenu pernatu divljač na Konferenciji održanoj u Montreaux-Švajcarska, 1990. godine Çarska Bara je predložena  da se uvrsti u Spisak močvara od međunarodnog značaja, a na osnovu potencijalne liste Međunarodnog saveta za zaštitu ptica (ICBP Shadow List of European and North African wetlans of International Importance)

 25. marta 1996.godine Specijalni rezervat prirode  “Stari Begej-Carska bara” se kao močvarno područje izuzetnih  prirodnih vrednosti upisuje na listu Ramsarskih područja, odnosno vlažnih zemljišta od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj Konvenciji (“Wetlands of International Importance”).

 

 

Specijalni rezervat  prirode “Stari Begej-Carska bara” uključen je još i u IBA projekat (International Bird Area) i pod zaštitom je UNESCO.